مانی رسانه ManiMedia

ایمان مسیحی و سنن ملل

مانی رسانه- از آغاز شیوع ایمان مسیحی در میان اقوام و ملل مختلف یکی از چالشهای موجود میزان تطبیق و یا عدم تطبیق ارزشهای قومی و فرهنگی اقوام با ارزش های مستتر در ایمان مسیحی بوده و از آنجا که تفکر و باور مبتنی بر مسیحیت هیچ منافاتی با ارزشهای سالم و مفید ملل مختلف ندارد در بسیاری از مواقع نه فقط ورود ایمان مسیحی موجب تنش و ناسازگاری نبوده بلکه با توجه به نوع دیدگاه کلیسا بخوبی در سازگاری با یکدیگر قرار گرفته اند فی المثل بجز در یک مورد در اغلب قریب به اتفاق کلیه کلیساهای پروتستان تفکر موجود مبتنی بر محلی و بومی بودن کلیسابوده و حتی اگر ارتباط با همفکران در سایر نقاط دنیا نیز بوجود می آمده هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی و یا زیر نفوذ بودن یکی بر یکی نبوده و صرفا اتفاق نظر بر نوع دیدگاه های الهیاتی و احترام متقابل نسبت به ساختار و تشکیلات سایر کلیساهای همفکر بوده و همین تفکر محلی و عدم وابستگی کلیسا به تطبیق ایمان مسیحی با ارزشهای سالم فرهنگی مناطق مختلف جهان یاری بسیار رسانیده است . ورود مسیحیت به ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و مسیحیان ایرانی اصولا ضمن حفظ اصول اعتقادات و ایمان خود بسیاری از ارزشهای ملی و میهنی خود را نیز پاس داشته اند اگرچه در طول تاریخ بسیار سعی شده تا با این گونه تفکرات برخورد های شبهه برانگیز شود تا بنوعی این معنا در اذهان تداعی گردد که گویی مسیحیت کالایی وارداتی است و همواره می باید با سوء نیت بدان نگریست ! اما عجب آنکه هر چه سعی در ایجاد این تفکر افزون گشته نتیجه معکوس داده است . درواقع امروز بخوبی می توان به این حقیقت اذعان داشت که ارزش های ملی و میهنی در کنار ارزشهای مبتنی بر ایمان و اعتقادات نه فقط نافی یکدیگر نبوده بلکه بخوبی می توانند در یک همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر بسر برند . شاهد بر این مدعا پاسداشت اعیاد و مناسبتهایی نظیر عید نوروز و گستردن سفره هفت سین و تبریکات صمیمانه ای است که میان مسیحیان با یکدیگر و با پیروان سایر ادیان در چنین ایامی صورت میگیرد . بواقع چه تفاوت دارد که بگوئیم ایرانیان مسیحی یا مسیحیان ایران . خدا را شکر که مردم سرزمین مان در طول تاریخ همواره نشان داده اند که از آنچنان سعه صدر و ظرفیت بالای فکری برخورداراند که جدا از اسامی و عناوین و القاب به ارزشهای انسانی و معنوی در دیگران احترام گذاشته و حرمت یکدیگر را نگاه میدارند امسال نیز بمثال سنوات قبل در منازل وکلیساهای مسیحیان فارسی زبان سفره هفت سین پهن گشته و و به ما یادآوری می نماید که از کدام اقلیم و قلمرو فرهنگی می باشیم نوروز مبارک و هر روزتان نو خجسته و قرین صحت و سلامتی باد .

بازنشر***