مانی رسانه ManiMedia

“انجمن صفحه نو” برای کمک به مهاجران افغان تاسیس شده است

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-انجمن صفحه نوNouvelle page در دسامبر ٢٠١٧ توسط مهاجران افغان و دوستان فرانسوی آنها در پاریس برای کمک به مهاجران افغان تاسیس شده است. دفتر این انجمن در حوزه سوم و چهارم پاریس موقعیت دارد.

هدف این انجمن کمک به مهاجران افغان در بخش کارهای اداری و پناهندگی آنها در فرانسه می باشد.ذبیح الله محمدی رئیس انجمن صفحه نو به مهاجر نیوز گفت:«هدف ما این است که به افغان ها کمک کنیم. به عنوان مثال، کسانی که برای یک روز به پاریس می‌آیند و جایی برای زندگی ندارند، به آنها جا می دهیم. ما در امور اداری با مهاجران افغان که زبان بلد نیستند، یا اگر کارمند سازمان ما باشند، به آنها کمک می کنیم. نیازمندان را به بخش اورژانس معرفی می کنیم، به وِیژه کسانی که تازه وارد فرانسه شده اند.

پاسکال کرامیر مسئول بخش مالی انجمن صفحه نو می گوید:«در جریان تبلیغات با کمک دفتر “یلولو”، در یک ماه ۳۴۴۵ یورو بدست آوردیم و از طرف دیگر هر یک از اعضای سازمان ما نیز حق العضویت می پردازند.این پول برای کمک به مهاجران در نظر گرفته شده است. برای امور وکالت و دادخواهی، برای ترجمه اسناد پناهندگی، برای خدمات پزشکی و سایر نیازهای دیگر.اعضای این انجمن هفته یک بار با مهاجران دیدار می کنند و به مشکلات اداری آنها می پردازند. برای این دیدارها آنها یک اتاق را در شهرداری های پاریس سه و چهار اشغال می‌کنند.

به گفته احمد ارشاد عبادی عضو انجمن صفحه نو، این نهاد با شهرداری در تماس هستند. «هر وقت به جا نیاز داشتیم، شهرداری یک اتاق را در اختیار ما قرار می‌دهد.وی افزود که انجمن آنها با سایر نهاد های دیگر برای مهاجران مانند سینگا، بام، امایوس، اتوپیا۵۶، جی ار اس و نهاد های حقوقی و بشری دیگر همکاری داشته و به تماس هستند.خانم پاسکال می‌گوید: «ده ها تن از داوطلبان در زمینه های مختلف مانند ترجمه و مشاوره با انجمن ما فعالیت می کنند. هر روز ده ها پیام فیس بوک از سوی مهاجران یا سایر سازمان های اروپایی دیگر برای آنها فرستاده می شود.»

فرهنگ همکاری و کمک های متقابل میان نهاد های مدافع مهاجران در فرانسه

ذبیح الله در ادامه صحبت هایش افزود:« ماموریت ما این است که به همه افغان ها از تمام اقوام مانند تاجک ها، هزاره ها، پشتون ها، ازبک ها ، ترکمن ها و… کمک کنیم، صرف نظر از مسایل قومی و مذهبی.مهاجرانی که می خواهند زبان را یاد بگیرند توسط برخی سازمان ها و نهادهای دیگر که به آنها زبان فرانسه آموزش می دهند به این انجمن معرفی می شوند.ذبیح الله محمدی در مورد انجمن صفحه نو در یوتیوب معلومات بیشتر می‌دهد.داوطلبان این انجمن همچنان در یافتن شغل و ساختن سی وی حرفه ای به مهاجران کمک می کنند.انجمن صفحه نو تقریبا ٢٠٠ پرونده افپرا (ORPRA)مهاجران افغان را انجام داده است. در ضمن آنها را در بخش کارهای اداری کف  (CAF)نیز کمک کرده است.از سوی دیگر، انجمن صفحه نو به مهاجران که دوبلین بودند نیز کمک کرده است. این انجمن تعدادی زیادی از مهاجران را به سازمان امایوس معرفی کرده است. به گفته ذبیح الله محمدی «بعضی از مهاجرانی که به وکیل نیاز دارند اما نمی‌توانند هزینه وکالت شان را بپردازند، ما آنها را کمک می کنیم، برای آنها وکیل داوطلب استخدام می کنیم و یا هزینه وکالت آنها را پرداخت می کنیم.»پاسکال کرامیر مسئول بخش مالی این انجمن می گوید، بلوزهایی را با نشانه #NoDublin به کمک زارا مغازه مارک لباس آماده کردند تا از این طریق مهاجران دوبلین را حمایت کنند.