مانی رسانه ManiMedia

انتقال مهاجران توسط دولت یونان ادامه دارد

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-مقامات یونان ۳۷۰ مهاجر و پناهجو را از کمپ های بسیار مزدحم جزایر لیسبوس و خیوس، به شهر بندری پیرئاس روز شنبه گذشته انتقال داده اند.

مهاجرنیوز افزود:بر اساس اظهارات حکومت یونان، از ماه جولای به این سو حدود ۱۰هزار مهاجر از جزایر این کشور، به مناطق دیگر انتقال داده شده اند. قرار است ۱۰ هزار مهاجر دیگر، دو ماه بعد انتقال داده شوند.

اما بر اساس اظهارات کارمندان گارد ساحلی، پایانی برای موج آمدن مهاجرین از ترکیه قابل پیش بینی نیست. آنها گفته اند که تنها روز شنبه پیش از ظهر ۴۲ مهاجر را در برابر جزیره خیوس گرفتار و یک قاچاقبر مظنون را نیز دستگیر کرده اند. گارد ساحلی افزوده است که این مهاجرین از ساحل شهر بندری چشمه ترکیه آمده بودند.بر مبنای اظهارات اخیر وزارت امور حفاظت ملکی در آتن در کمپ های جزایر خیوس، ساموس، لیروس و کاس و اطراف آنها ۳۹ هزار و ۲۷۲ مهاجر در وضعیت نامطلوب به سر می‌برند.این در حالی است که در ماه اپریل در آنجا فقط ۱۴ هزار مهاجر زندگی می‌کردند. آتن از حکومت ترکیه خواسته است که موج آمدن مهاجران را از کشورش به سوی جزایر یونان متوقف کند.بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، تا ۲۴ نوامبر، ۵۲ هزار و ۷۱۹ مهاجر از ترکیه به جزایر یونانی آمده اند که این رقم تقریباً ۲۰ هزار بیشتر از تمام سال قبل آن بوده است.