مانی رسانه ManiMedia

افزایش قیمت شیر و لبنیات + سند

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه- بر اساس این ابلاغیه قیمت خرید شیر خام با مشخصات ۳٫۲ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰هزار و تحویل درب دامداری از ۲ هزار تومان به ۲ هزا رو ۳۹۰ تومان افزایش یافته است.

دراین ابلاغیه آمده است؛

با عنایت به تصمیمات دستور دوم سی و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به جلسه ارائه به اصلاح قیمت شیر خام با مشخصات ۳٫۲درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰هزار و تحویل درب دامداری به قیمت ۲۳۹۰۰ ریال موافقت گردید.

بدیهی است به ازای هر ۰٫۱درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۳۶۰ریال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت خرید اضافه یا کسر خواهد شد.

ضمناً قیمت محصولات لبنی پر مصرف شامل شیر، ماست و پنیر به شرح جداول ذیل که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه گردیده است ملاک عمل خوتاهد بود. قیمت سایر احجام محصولات لبنی و سایر ضوابط مرتبط به شرح پیوست از سوی سازمان حمایت تعیین و ابلاغ خواهد شد.