مانی رسانه ManiMedia

اعتصاب غذای بهنام محجویی در زندان اوین

مانی رسانه-بهنام محجویی، درویش گنابادی محبوس در زندان اوین در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و تحویل ندادن داروهای خود دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-بهنام محجویی ، درویش گنابادی محبوس در زندان اوین امروز جمعه ۱۰ مرداد در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و تحویل ندادن داروهای خود اعتصاب غذا کرد. آقای محجویی ۳۱ خرداد امسال بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود به زندان اوین منتقل شد. بازداشت وی در حالی بود که این درویش گنابادی تحت نظر روانپزشک قرار داشته و پزشکی قانونی تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده است.

آقای محجویی در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. بازداشت وی در حالی بود که این درویش گنابادی تحت نظر روانپزشک قرار داشته و پزشکی قانونی تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده است.

بهنام محجویی در زمستان ۹۶ در جریان حوادث گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی” به به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد.