مانی رسانه ManiMedia

استفاده خادمین مسیحی از شبکه های اجتماعی

مانی رسانه- مدت زمانی است که با گسترش استفاده از فضای مجازی و کاربردهای گوناگون آن برای کاربران صفحه ایی جدید در عرصه حضور در افکار عمومی باز شده و همانگونه که مشخص است از این فرصت بدست آمده هم می توان استفاده صحیح و بهینه داشت و هم در راستای تخریب و فریب اذهان عمومی بهره گرفت . آنچه کلآ در قلمرو افکار و اندیشه های گوناگون و مختلف  در حال نشر  در فضای مجازی  می باشد از محدوده این چند سطر یادداشت خارج است اما آنچه مورد توجه می باشد  چگونگی کاربرد این ابزار توسط متفکرین و گویندگان مسیحی فارسی زبان در فضای مجازی است قطعآ بدلیل وجود محدودیت های فراوان موجود در محدوده زندگی فارسی زبانان جهت استماع پیام و تعالیم کتابمقدس استفاده از فضای مجازی با اقبال فراوان روبرو گشته و جمع زیادی بصورت مداوم بدنبال پاسخ پرسش های خود ودریافت مطالب و تعالیم مسیحی از طریق فضای مجازی و بویژه شبکه های اجتماعی موجود در آن می باشند و این موضوع خود بخود بستری را فراهم می آورد که می توان از آن به جهت اهداف روحانی و معنوی استفاده و یا برعکس در راستای منافع فردی بهره برداری نمود . فن آوری نوین امروزه فرصت و امکان این را بوجود آورده که هر کس با استفاده از یک وسیله ارتباطی نظیر تلفن های هوشمند و نظائر آن در هر نقطه ایی که اشخاص مایل باشند به شبکه جهانی اینترنت متصل و با مخاطبان خود در ارتباط گیرند .   با بکار گیری اندکی از قوه تخیل خود تجسم نمائیم  اگر این امکانات امروزی در اختیار مردان نامدار تاریخ مسیحیت نظیر پولس رسول قرار داشت  چگونه از آن بهره برداری        می نمودند مردانی که با ساده ترین ابزارهای ارتباطی زمان خود یعنی استفاده از رسالات مکتوب بنای با شکوه الهیات عهد جدید را بنیاد نهادند چه بهره برداری مفید و موثری می توانستند از فضای مجازی کنونی داشته باشند . البته شاید قیاس دور از ذهنی بنظر آید پولس رسول کجا و دنیای کنونی و اینترنت کجا؟ اما مگر نه آنکه قانونمندی های یکسانی در همه زمانها از ابتدا تاکنون برقرار بوده و خواهد بود . خداوند که لایتغیر از ازل تا ابد می باشد به طبع پیام و کلام او نیز از همین اصل پیروی می نماید انسان نیز با ارزش های سقوط کرده اش همچنان در ورطه سقوط روحانی در حال پیشروی است و متاسفانه روز بروز ارزش های معنوی زندگی انسانها بیشتر رنگ می بازند  می ماند وعاظ و معلمینی که می باید در هر عصر و زمانه ایی راهگشای افکار تاریک بسوی نور باشند. با اندک تاملی در فضای مجازی کنونی می توان به این پرسش پاسخ داد که استفاده خادمین مسیحی ازاین قلمرو تا چه حد مفید و در راستای اهداف اصیل پیام کتابمقدس می باشد  و اینکه در بطن پیام ها و تصاویر و برنامه های گوناگون آنچه بیشتر دیده و جلب توجه می نماید چیست  پیام یا پیام دهنده ؟