مانی رسانه ManiMedia

استفاده از ایمپلنت های مفصلی؛ التهاب های مضر و از دست رفتن استخوان

به گزارش سرویس پزشکی مانی رسانه-محققان دلیل این که چرا بسیاری از بیمارانی که ناچار به استفاده از ایمپلنت های مفصلی می شوند، التهاب های مضر و از دست رفتن استخوان را تجربه می کنند، کشف کردند. سلول های بنیادی، تقریبا ۱۵ درصد جراحی های تعویض مفصل با شکست مواجه می شوند و اغلب نیازمند جراحی های مجدد برای جایگزینی ایمپلنت می شوند.یک فاکتور مهم دخیل در این امر وجود ریز ذره هایی (microparticles) است که اغلب از این ایمپلنت های پروتزی آزاد می شود و منجر به افزایش التهاب، درد و در نهایت از بین رفتن بافت استخوانی می شود.این امر در نهایت موجب سست شدن جایگاه ایمپلنت و در نهایت بی مصرف شدن آن می شود. اما تاکنون مسیرهای خاصی که این ریز ذرات از طریق آنها موجب افزایش التهاب شوند شناسایی نشده بود.مطالعه صورت گرفته بوسیله محققان دانشگاه روتگر نشان داده است که ماکروفاژهای خونی به این ذرات به عنوان مهاجمین مضر پاسخ داده و آن ها را می بلعند. اما این سلول ها می میرند و مولکول خاصی را ترشح می کنند که منجر به پاسخ های ایمنی قوی تر از جمله التهاب می شود. این التهاب منجر به آسیب بافتی بیشتر و تخریب استخوان و سست شدن ایمپلنت می شود.یافته های محققان ممکن است راه را برای درمان های جدید به منظور کاهش درد هموار سازد و نیاز به جراحی های اضافی را برطرف کند.