مانی رسانه ManiMedia

استان وان ترکیه؛ در نزدیکی مرز ایران ۶ جسد کشف شد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان باش‌قلعه استان وان، شش جسد مرد با هویت نامعلوم را در نزدیکی مرز ایران کشف کردند.
آناتولی افزود: این اجساد که گفته می شود متعلق به مهاجران غیرقانونی است، به پزشکی قانونی استان وان منتقل شدند.گفتنی است که پیشتر نیز ۸ جسد در این منطقه کشف شده بود.