مانی رسانه ManiMedia

«از کیسه خلیفه می بخشد»

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-هرگاه کسی از کیسه دیگری بخشندگی کند و یا از بیت المال عمومی گشاده بازی نماید،عبارت مثلی بالا را مورد استفاده و استناد قرار داده،اصطلاحا می گویند:«فلانی از کیسه خلیفه می بخشد»