مانی رسانه ManiMedia

از مجموعه یادداشت های آسیب شناسی مسیحیت فارسی زبان/سو استفاده های اخلاقی  

مانی رسانه- یک آسیب جدی : ساختار قدرتی که تنها در قبال خود پاسخگو باشد همیشه از ضعفا سوء استفاده نموده و هیچگاه اصلاح نخواهد شد

بخشی از عنوان این یادداشت از متن مقاله ایی وام گرفته شده که بقلم یک کشیش سابق کاتولیک می باشد  . وی ستون نویس یکی از روزنامه های پر مخاطب  انگلیسی زبان است که قلم اش را در راستای آسیب شناسی کلیسای کاتولیک و بویژه مقوله سوء استفاده های اخلاقی  درآن بکار میبرد . حال این مطلب چه ربطی به مسیحیت فارسی زبان پیدا می کند ؟

چنانکه می دانیم بوِیژه در سالهای اخیر بحث فساد و ورود اعمال خلاف اخلاقی در بین کلیساهای کاتولیک در رسانه های گوناگون بیش از پیش مطرح شده است از ایرلند و انگلستان در اروپا گرفته تا آمریکای شمالی و از هند در آسیا گرفته تا استرالیا در نیمکره جنونی  هر از چندگاهی اخبار سوء استفاده های جنسی از زنان و کودکان در کلیساهای کاتولیک و سازمانها و موسسات اقماری ان نظیر یتیم خانه ها و  اقامتگاه های مادران مجرد و نظائر آن  در اخبار و جراید درج میگردد اینگونه معضلات حتی به فروش کودکان فاقد پدر به خانواده های متمول نیز کشانیده شده  تنها آگاهی از برخی آمارهای موجود از این امور نشان دهنده عمق فاجعه می باشد.

در آلمان فی مابین ۱۹۴۶ تا ۲۰۱۴  تعداد ۱۶۷۰ کشیش متجاوز و ۳۶۷۷ قربانی کودک در مجموعه های متعلق به کلیسای  کاتولیک شناسایی شدند و در یک ایالت در کشور آمریکا طی ۷۰ سال بیش از ۳۰۰ کشیش  متجاوز و ۱۰۰۰ کودک که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند در حوزه فعالیت کلیساهای کاتولیک کشف شده . و اگر نبودند روزنامه نگاران و وکلاء شجاع  چه بسا هیچگاه این فجایع آشکار و با آن برخورد قانونی صورت نمی گرفت .

عمق فجایع آنچنان بود که در آغاز انتصاب پاپ فرانسیس در سال ۲۰۱۳ وی از جمله اقداماتی که صورت داد تشکیل مجامع و کنفرانس هایی متشکل از کاردینال های مشاور بود تا نسبت به وضعیت پیش آمده برخورد نمایند منجمله اجلاس ۴ روزه اسقفان ارشد کاتولیک در شهر رم که با عنوان (محافظت از کودکان در کلیسا ) برگزار گردید. اگر چه برخی از مقامات بلندپایه کلیسای کاتولیک در مقابل افشاگری های ژورنالیست ها دست به تکفیر آنان زده و حتی یکی از اسقفان کاتولیک علنآ بیان نموده بود که از خدا می خواهم که به رسانه ها ضرب شست نشان دهد .

اما این جریان مانند موجی بود که می بایست به جلو رفته و راهی برای متوقف کردن آن متصور نبود. اگرچه رسیدن به شرایط کاملا مطلوب در این خصوص دور از ذهن است اما موضوع بر سر خیزشی است که از منظر آسیب شناسی در این زمینه به جلو حرکت می نماید . در کنار این مطالب نمی توان از وجودحقایق دیگر کلیسای کاتولیک چشم  پوشی نمود . همین کلیسایی که مورد بحث قرار گرفته نهادی با بیش از یک میلیارد پیرو در جهان است که اعضاء آن در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده می شود کلیسای کاتولیک بیش از ۲۰۰ هزار مدرسه  و ۴۰ هزار بیمارستان و مراکز درمانی را در جهان دارا است در واقع کلیسای کاتولیک رومی بزرگترین سازمان غیر دولتی کره زمین است که بی شک در طول تاریخ دارای  فعالیت های بسیار مثبتی نیز بوده است.

اما از منظر آسیب شناسی آیا بیان آسیب ها و شکافهایی که موجب ورود گناه به آن شده موجب سقوط پیروانش گشته ؟ یا در ایمان پیروانش خللی وارد شده ؟ و یا دچار ریزش های جدی و خطرناک در جمع پیروانش واقع گشته؟ و یا برعکس وقتی خود کلیسا از درون خود منتقد خویش بوده و بدنبال آشکار سازی و رفع عیوب و نقائص و کاستی ها برآمده تا بدانجا که کار به خلع لباس و ورود محاکم قضایی جوامع  در این فجایع بمیان آمده،عملآ موجب جلب اعتماد در جمع پیروانش گشته است.

البته و بدون هیچ شک و شبه ایی همواره بوده و هستند  کسانی که در داخل همان مجموعه مخالف بروز علنی این فجایع اند با این مستمسک که موجب ریزش اعتقاد و ایمان مردم به کلیسا خواهد شد اما خوشبختانه شهامت روزنامه نگاران و شجاعت وکلای دادگستری و بیش از همه پذیرفتن کلیسا بر وجود این گناهان رخ داده آنهم کلیسایی مانند کلیسای کاتولیک با آن انسجام تشکیلاتی و قوانینی نظیر قانون اطاعت محض نه فقط در مجموع موجب ضرر  و خسران کلیسا نشده بلکه موجب گشته تا اعتقاد و باور پیروان آن بدان  محفوظ وافزوده گردد .

حال این چه تفکر و اندیشه ایی است که در مسیحیت فارسی زبان با هرگونه اندیشه آسیب شناختی به عناد برخواسته و با برچسب های ناچسب نمی خواهد نقائص درونش برون ریخته و برطرف گردد . اگر دیروز بنا به گفته مارشال مک لوهان در عصر ارتباطات در دنیای نوین جهان بصورت دهکده ایی جهانی در آمده بود امروزه  باضریب بالای  نفوذ اینترنت حتی در جوامع جهان سوم و گسترش فضای مجازی در هر نقطه از این کره خاکی هر واقعه و رخدادی گویی در منزل محل سکونتمان واقع میگردد و فاصله بین ما انسانها با هر اتفاقی در هر نقطه جهان در اندکی دقایقی فقط با یک کلیک تعریف میشود .

لذا بیان مطالبی از این دست که آسیب شناسی آب به آسیاب دشمن میریزد و من به کسی جوابگو نیستم و اینها که معایب و عیوب را بازگو می کنند خود از دست نشانده های دشمنان اند هیچ سودی نخواهد داشت  اگر کمی تامل نمائیم بخوبی متوجه  می شویم که چه تفکری در واقع موجب لغزش و یا نابودی اعتقادات مردم می شود. بیان و بازگشت از خطا یا پوشاندن و عدم برخورد با ناراستی.

بهتر آن است که بجای این قبیل  برخوردهای مذبوحانه کمر همت به برطرف نمودن نقائص بسته و ضمن جلب اعتماد بیشتر افکار مخاطبین فارسی زبان به جنبش در حال رشد ایمان مسیحی  تداوم بخشیم  و این حقیقت غیر قابل انکار را هیچگاه از یاد نبریم که ساختار قدرتی که تنها در قبال خود پاسخگو باشد همیشه از ضعفا سوء استفاده نموده و هیچگاه اصلاح نخواهد شد.


نگارنده: امید ازگمی

دبیر سرویس مسیحیت مانی رسانه*رهبر کلیساهای ایرانیان شادی در ترکیه*شبان اسبق کلیساهای جماعت ربانی در ایران*