مانی رسانه ManiMedia

آیا پناهجویان به عنوان مجرم؛ بر دیگر گرو‌ها برتری دارند

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-آیا با ورود بیش از یک میلیون پناهجو به آلمان، شهروندان بیش از پیش در معرض جرم و جنایت قرار گرفته‌اند؟ پاسخ با استناد به آمارها و نظر کارشناسان، منفی است. با وجود این مشکلاتی در حوزه جرائم جنسی دیده می‌شود.

بر پایه آمارهای رسمی، آلمان هیچ‌گاه در دهه‌های گذشته این چنین امن و امان نبوده است؛ آمار جرم و جنایت در حال حاضر به پایین‌ترین میزان خود از زمان وحدت آلمان رسیده است.بر پایه تحقیقات اداره جنایی ایالت نیدرزاکسن آلمان، دلنگرانی نسبتا اندک شهروندان از جرم و جنایت تا حدی حاصل همین وضعیت است.در نظرسنجی‌های سال ۲۰۱۷، تنها ۹ / ۱ درصد از پرسش‌شوندگان گفتند که “وحشت زیادی از جرم و جنایت” دارند. حدود ۱۱ درصد از جمعیت هم گزینه “ترسی تقریبا زیاد” را انتخاب کردند. در برابر این گروه، ۵ / ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، بیم‌شان از اینکه “قربانی یک جرم یا جنایت” قرار گیرند را “اندک” می‌دانستند.سال ۲۰۱۵ تنها ۸ / ۸ درصد گزینه “ترس زیاد” یا “تقریبا زیاد” را انتخاب کرده بودند که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ (۹/۱ + ۱۱ درصد) می‌توان گفت در مجموع نسبت “نگران‌ها”، که از جرم و جنایت وحشت دارند، کمی افزایش یافته است.

حزب محافظه کار آلمان مهاجران را مقصر می‌داند

سایت آلمانی‌زبان “تاگس‌شاو” می‌نویسد، برای حزب آلترناتیو برای آلمان (آاف‌دِAfD)، جای شک و شبهه‌ای در مورد اینکه مقصر افزایش نسبی ترس از جرم و جنایت کیست، وجود ندارد. آنها انگشت اتهام را به سوی مهاجران بزه‌کار نشانه می‌گیرند. در گزارش‌های مطبوعاتی این حزب که توسط گروهی از پژوهشگران تجزیه و تحلیل شده‌اند، پناهجویان به عنوان مجرم، بر دیگر گرو‌ها برتری دارند. محققان می‌گویند، در جرائمی که به این گروه (پناهجویان) نسبت داده می‌شود، به وضوح اغراق شده است.

بر پایه آمار جرم و جنایت پلیس آلمان PKS حدود ۶۵ درصد تمامی مظنونان به جرائم، آلمانی هستند و قریب ۳۵ درصد غیرآلمانی که تنها ۶ / ۸ درصد از آنها به گروه پناهجویان تعلق دارند.در گزارش‌هایی که “حزب آلترناتیو برای آلمان” منتشر می‌کند اما، سهم آلمانی‌ها با کاهشی چشمگیر، تنها ۵ / ۲ درصد اعلام شده است. افزون بر این، به گزارش تارنمای آلمانی “تاگس‌شاو”، این حزب تنها مواردی را به بحث می‌گذارد که در آنها مجرم از نگاه “آاف‌دِ” فقط به طور رسمی و صوری تبعه آلمان است؛ برای نمونه در گزارش این حزب در توصیف یک “مجرم” نوشته شده: «مثلا فردی عراقی‌تبار که تابعیت آلمان را داراست.»

اما نگاهی آماری به گروه‌های سنی مهاجران از نگاه جرم‌شناسی برای مقایسه جالب است. بر پایه اطلاعات اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان، در گروهی که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ در این کشور تقاضای پناهندگی داده‌اند، ۷۳ درصد زیر ۳۰ سال و ۶۵ درصد مرد هستند. “تاگس‌شاو” می‌نویسد: «از نگاه جرم‌شناختی، این مسئله مهم است. زیرا مردان جوان بدون در نظر گرفتن تبار و فرهنگ و خاستگاه، بزرگترین جامعه آماری بزهکاران را تشکیل می‌دهند. اگر گروه مهاجران را با مجموع شهروندان آلمان مقایسه کنیم، پی می‌بریم که مهاجران به مراتب جوان‌تر و غالبا مذکر هستند و از نظر اجتماعی در مقایسه با کل شهروندان آلمان، در وضعیتی نامناسب‌تر قرار دارند.»

طرح اشتباه رابطه مجرم- قربانی

تحقیقات کریستیان فایفر، جرم‌شناس آلمانی نشان می‌دهد، قربانیان جرائمی که توسط مهاجران صورت گرفته، بر خلاف ادعای “حزب آلترناتیو برای آلمان”، در بیشتر موارد غیرآلمانی‌ها هستند. به گفته‌ی این جرمشناس، در بیش از ۹۰ درصد جرائمی چون قتل عمد، دو طرف مهاجر یا غیرآلمانی بوده‌اند. به گفته این کارشناس، در مواردی چون آسیب‌های بدنی جدی و خطرناک، این رقم به ۷۵ درصد می‌رسد.

مهاجران و جرائم جنسی

اما از سوی دیگر تقریبا دو سوم قربانیان جرائم جنسی‌ای که مهاجران مرتکب شده‌اند، آلمانی هستند.تاتیانا هورنله، یک جرمشناس دیگر آلمانی است که با استناد به آمار جرائم جنسی، می‌گوید: «می‌توان نتیجه گرفت که اگر گروه مردان مهاجر را با گروه مردان هم‌سن آلمانی مقایسه کنیم، پناهجویان به مراتب جرائم جنسی بیشتری مرتکب می‌شوند.»کارشناسان از جمله خانم هورنله، بر این باورند که فاکتورهای فرهنگی و تجربه مستقیم جنگ و خشونت در این رابطه نقش مهمی بازی می‌کنند. فاکتورهای دیگری چون موقعیت اجتماعی ناخوشایند به ویژه برای کسانی که وضعیت اقامتی‌شان نامطمئن و نامشخص است، نقش مهمی در گرایش به ارتکاب جرم و جنایت دارند.به اعتقاد کارشناسان، کانون‌های خانواده، حضور زنان و چشم‌اندازی در مورد اقامت در آلمان، گرایش به خشونت را در این گروه کاهش می‌دهد.

وحشت پراکنی غیرموجه

تاتیانا هورنله اما در عین حال تأکید می‌کند که حتی اگر ضریب ظرفیت مظنونان به جرم، در مردهای مهاجر به وضوح بالاتر از جامعه مردان آلمانی است، اما تنها ۱۵ / ۰ تا ۲ / ۰ درصد همه مهاجران مرد از ۱۶ سال به بالا، مظنون به ارتکاب جرایم جنسی هستند. به این ترتیب بیش از ۹۹ درصد از جامعه مردان مهاجر بیرون از دایره مظنونان قرار می‌گیرند.”تاگس شاو” می‌نویسد، این مسئله غیرقابلانکار است که گروهی از مهاجران که در مقایسه با جمعیت ساکن، اغلب جوان‌تر، مذکر، دارای سطح تحصیلات و آموزش کمتر، از نظر مالی به مراتب ضعیف‌تر و افزون بر این اغلب به دلیل تجربه جنگ و فرار آسیبدیده است، مرتکب جرم می‌شود. اما با این حال با توجه به تعداد کم جرائم سنگین، جرم‌شناسان برای ایجاد وحشت به خاطر “خطر پناهجویان” دلیلی نمی‌بینند.

دویچه وله**