مانی رسانه ManiMedia

آواز خر در چمن

مانی رسانه-ضرب المثل آواز خر در چمن حاکی از افرادی است که ادعای توانمندی می کنند  در برابر دیگران.

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-ضرب المثل آواز خر در چمن این ضرب المثل در مواردی بکار می‌رود که شخص فکر می‌کند تواناتر از دیگران است.