مانی رسانه ManiMedia

آقای گل جدید پرسپولیس با قرارداد میلیاردی

مانی رسانه- با توجه به عملکردی که علیپور در پرسپولیس داشته قرارداد او هم افزایش خواهد یافت و به مرز یک میلیارد خواهد رسید.