مانی رسانه ManiMedia

آسیب شناسی مسیحیت فارسی زبان چه می گوید؟

مانی رسانه- اصولا ساختارهای دموکراتیک دارای ویژگی های خاص خود بوده  و جدا از اینکه سیاسی فرهنگی و یا حتی برمبنای مباحث اعتقادی شکل گرفته باشند لیکن بی تردید  در یک ویژگی متفق القول اند و آن نظر و آراء عموم و جمهور مردم است اما در نگاهی گذرا به ساختارهای تشکیلاتی شاخه های کلان مسیحی برجسته ترین نکته ای که در ابتدا به چشم می خورد تئوکراسی یا همان خدا سالاری در قبال دموکراسی یا مردم سالاری است اما با عنایت به مجرای اعمال نظر الهی به توسط انسانها خواه فردی و یا گروهی  وجمعی( جدا از اسم و عنوان فرقه ای) که در سه ساختار مشخص (اسقفی)(مشایخی)و ( جماعتی) متشکل میگردد بخوبی افراد را بعنوان مجری و اعمال کننده ساختار های تئوکراتیک مشاهده می کنیم انسانهایی که دارای فکر و اندیشه بوده و دارای رای و نظر می باشند و اصولا بدانگونه هم نیست که نظریات جمع و گروه در این مجموعه ها بی فایده و بی تاثیر باشد خصوصا با توجه به تعالیم و روشهای تعلیمی که در عهد جدید می بینیم.  فی المثل می توان به جایگاهی که پولس رسول در بحث تشخیص جمعی کلیسا  در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش پیامهای نبوتی در کلیسا مطرح نموده اشاره نمود.

و اگر در مجموعه کلیساهای پروتستان نگاه کنیم بیشترین عملکرد جمعی  را درساختارهای مشایخی و جماعتی می بینیم و کیست بتواند منکر این حقیقت باشد که آراء و نظریات مسیحیان در این مجموعه ها   به نسبت عصر و زمانه به سمت پیشرفت تغییر نموده است .

جریان فکری که بنام آسیب شناسی مسیحیت فارسی زبان شکل گرفته و در حال پیشرفت و تکامل است در واقع حرکتی است در راستای آگاه سازی افکار و نه تحت تاثیر قرار دادن  آن به سمت و سویی خاص .

این جریان بدنبال چیست؟  همانگونه که از نام آن پیداست حرکتی است برای شناخت نقاط آسیب  دیده و یا آسیب پذیر که از آن نقاط به کل مجموعه مسیحیت فارسی زبان فارغ از هرگونه دیدگاه الهیاتی می توان خسارت وارد نمود و از مصادیق آن می توان  عملکرد و حرکاتی را نام برد که بنام مسیحیت و ایمان و کلیسا و عیسی مسیح صورت می گیرد ولی نقض کننده موازین  اصول و اخلاقیات و تعالیم کلام خدا است . گرچه در آزادی تفسیر از مقولات اعتقادی و همچنین نوع استقلال رای که در مجموعه های پروتستان وجود دارد می توان نسبت به تفسیر و تاویل بسیاری از آموزه ها طیف وسیعی مشاهده نمود که گاه سنخیت زیادی هم با یکدیگر نداشته باشند فی المثل در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت ده یک  نظر واحدی در کلیساها وجود ندارد اما این تفاوت نظر نمی تواند صدمه ای خاص به پیکره مسیحیت فارسی زبان وارد نماید اما وقتی بحث سوء استفاده های مالی به میان می آید و یا عدم رازداری کسانی که الزامآ باید رازدار مردم در کلیسا باشند اما بلعکس مشاهده میگردد که از همان رازها بعنوان اهرمی برای فشار و اعمال نظرات شخصی بر افراد استفاده می شود به خوبی بزنگاه هایی مشاهده میگردد که اگر شناخته و از آنان ممانعت بعمل نیاید می تواند خرابی ها و خسارات جبران ناپذیری ببار آورد آن هم نه فقط در خصوص سوء استفاده دشمنان ایمان مسیحی جهت وارد نمودن اتهامات و زیر سوال بردن کل مجموعه و ایمان و اعتقاداتمان بلکه موجبات لغزش و سقوط روحانی افراد را بنحوی فراهم  سازد که برای ابد مقوله ایمان و اعتقاد را بوسیده و کناری بگذارند .

دربرابر این گونه عملکرد ها است که جریان آسیب شناسی سعی در جلوگیری و ممانعت ابتدا بشکل خصوصی و سپس در صورت نیاز  از طریق آگاه سازی افکار عمومی می نماید تا جلوی خسارات بیشتر گرفته شود اما در برابر این جریان می توان واکنش مخاطبین در افکار عمومی  را در تقسیم بندی های متفاوتی نظیر این تقسیم بندی  مشاهده نمود:

اول) کسانی که بدلیل فقدان آگاهی اما به نیت مثبت و خیر اصولا هر گونه نقد و طرح سوالی رو مجاز ندانسته و اصولا قائل به آنچنان قداست نسبت به هرکه بنام مسیح و مسیحیت پا به عرصه می گذارد هستند که طرح هر پرسشی را گناهی نابخشودنی تلقی می نمایند.

 دوم) گروهی که دامنه مباحثات آسیب شناسی را خطری برای منافع شخصی خود تلقی می کنند فلذا با تمسک به هر وسیله ای سعی در سیاه نمایی نسبت به آن دارند.

سوم) گروهی که  آسیب شناسی را به شیوه صحیح آن روشی مثبت برای اصلاح و ترمیم و جلوگیری از خسارت های آتی مسیحیت فارسی زبان می دانند اما قائل به بردباری و حرکت با شیب ملایم بوده و آگاه سازی افکار را سرلوحه کار خود قرار میدهند.

در موارد دوم و سوم مطلب روشن و شفاف هست اما در مورد گروه اول آنچه باید در نظر داشت ممارست و استمرار حرکت آسیب شناسی و دادن فرصت بدانان  بجهت یک نیاز و ضرورتی تاریخی است تا ثمره این درخت ببار نشسته و میوه آورد آنهم میوه عدالت اما در سلامتی . بی شک یکی از نکاتی که می باید برای نوکیشان تشریح گردد تاثیرات فرهنگی پس زمینه قبلی فکری آنان است که بخشی ازآن تاثیرات  موجب می گردد تا هاله ایی از تقدس بر سر هرگونه فعالیت روحانی  قرار بگیرد تا این فعالیت ها را مصون از خطا جلوه داده و بنوعی موجبات عدم پاسخ گویی اشخاص و سازمان ها را فراهم آورد حال آنکه نه فقط تاریخ کلیسا بلکه حتی دلایل و شواهد بجا مانده از دوران رسولان مسیح نیز در متون مقدس نیاز به اصلاح رفتاری و روش های خدمتی را در کلیه سطوح خدمتی کلیسای مسیح گوشزد می نماید خلاصه آنکه به زعم راقم این سطور حرکت آسیب شناسی نه می تواند به تعجیل صورت گیرد نه می تواند متوقف گردد بلکه می بایست حرکتی باشد آهسته اما پیوسته .چرا که نه فقط خواهی نخواهی نسل کنونی می بایست پاسخگوی آیندگانی باشند که تاریخ معاصر را تحلیل خواهند نمود بلکه از آن بالاتر می باید به صاحب حصاد نیز پاسخ داد.