مانی رسانه ManiMedia

آزاد محمدیانی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-آزاد محمدیانی، فعال سیاسی ساکن شهر بوکان روز پنجشنبه ۱۹ دی ماه، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اظلاعات سپاه آزاد شد. وی در تاریخ ۳ آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. ماموران پس از بازداشت، ضمن تفتیش منزل این شهروند برخی از وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده و با خود برده بودند.

هرانا افزود: آزاد محمدیانی فعال سیاسی از اهالی شهرستان بوکان با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه بازداشت شد.بر اساس این گزارش وی طی این این مدت به وکیل دسترسی نداشته است.روز یکشنبه ۳ آذرماه ۱۳۹۸، آزاد محمدیانی در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. مامورین پس از تفتیش منزل، لب تاپ، چند عدد فلش مموری و چند جلد کتاب وی را با خود برده بودند.