مانی رسانه ManiMedia

آب کش به کف گیر می گوید چقدر سوراخ داری

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه- این ضرب المثل زمانی مصداق پیدا می کند که:کسی که خود عیب بسیار دارد وبه اندک عیب دیگری ایراد و خرده می گیرد.