سرخط خبرها
خبر داغ
نگاه ویژه
جدیدترین ها
نیم نگاه
ایستگاه
حقوق بشر
خانواده سها مرتضایی توسط مسئولان دانشگاه تهران و نهادهای امنیتی مورد فشار و تهدید قرار گرفته اند

خانواده سها مرتضایی توسط مسئولان دانشگاه تهران و نهادهای امنیتی مورد فشار و تهدید قرار گرفته اند

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-خانواده سها مرتضایی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و دبیر وقت شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران…

ایران
بین الملل
ورزش
سلامت
مذاهب